Het bedrijf

Aannemersbedrijf BAC is gevestigd te Castricum en in 2006 opgericht door Thetmar Lammers en sindsdien gestaag gegroeid.

Aannemersbedrijf BAC biedt dienstverlening op verschillende vlakken van het bouwproces, globaal te verdelen in:

  • Ontwerpen en tekenen van bouwplannen, inclusief vergunningsaanvragen
  • Bouwbegeleiding, calculaties, offerte vergelijkingen
  • Uitvoering en regie, het aannemen, van projecten.

Ieder bouwproject wordt persoonlijk benaderd en krijgt de vereiste aandacht. Doordat we onafhankelijk van uitvoerende partijen opereren kunnen we ons altijd volledig richten op het gewenste eindresultaat.

Door goed naar elkaar te luisteren zijn uw wensen te realiseren. ‘Nee' kennen we niet: er wordt gedacht in oplossingen.
Door in een vroeg stadium als onafhankelijke partij de plannen en begrotingen te toetsen wordt veel tijd en ergernis voorkomen en liggen grote besparingen in het verschiet.

Geen opleverlijst na uitvoering van de werkzaamheden.

Graag lichten we vrijblijvend de mogelijkheden toe in het kader van uw plannen: zo'n kennismaking is het beste fundament voor het verdere proces. Als u gebruik maakt van het reactie formulier nemen wij snel contact met u op. Bellen mag natuurlijk ook!