Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Aannemersbedrijf BAC persoonsgegevens verwerkt.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Aannemersbedrijf BAC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aannemersbedrijf BAC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring kan worden gewijzigd.

Contactgegevens:
Aannemersbedrijf BAC
Neeltje Groentjesstraat 2
1901 RM Castricum

Telefoonnummer : +31 (0)610782513
www. bacaannemer.nl
info@bacaannemer.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Aannemersbedrijf BAC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uw gegevens via het contactformulier op onze website. Wij verzamelen ook gegevens door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en e-mail. Daarnaast verwerken wij persoonsgegeven wanneer u een bezoek brengt aan onze website  Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Contactgegevens (zoals telefoonnummer en/of e-mailadres)
  2. NAW gegevens (zoals voor- en achternaam , adres, woonplaats)
  3. Betaalgegevens (zoals bankrekeningnummer of creditcardnummer)
  4. IP adres

Wanneer en waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Opdrachtgevers.

Wanneer:     Wanneer u als (potentiële)opdrachtgever bij Aannemersbedrijf BAC een offerte aanvraag doet via het contactformulier op onze website, per mail of telefonisch, dan verwerken wij de persoonsgegevens genoemd in categorieën 1 en 2.
Waarom:        Wij hebben deze gegevens nodig om met u contact op te nemen en u bijv. te informeren over de geplande reservering. Daarnaast hebben wij deze gegevens nodig om de betaling af te handelen.
Legaliteit:   Het verwerken van de genoemde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van onze overeenkomst maar is ook in ons gerechtvaardigd belang aangezien Aannemersbedrijf BAC zonder de verwerking haar bedrijfsactiviteiten niet kan uitvoeren. Aannemersbedrijf BAC  verwerkt deze persoonsgegevens ook omdat we hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de belastingaangiften.


Partners en Leveranciers

Wanneer:     Wanneer u een leverancier of partner bent van Aannemersbedrijf BAC dan verwerken wij de persoonsgegevens uit te categorieën 1,2 en 3.
Waarom:        Wij verwerken deze persoonsgegevens om met u in contact te treden, goederen te (laten) leveren en voor het afhandelen van betalingen.
Legaliteit:   Het verwerken van de genoemde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van onze overeenkomst maar is ook in ons gerechtvaardigd belang. Aannemersbedrijf BAC verwerkt deze persoonsgegevens ook omdat we hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.


Websitebezoekers

Wanneer:     Wanneer u onze website Aannemersbedrijf BAC.nl bezoekt verwerken wij de persoonsgegevens uit categorie 4.
Waarom:        Aannemersbedrijf BAC maakt op haar website gebruik van zogenaamde analytische cookies waarbij ook uw IP adres wordt verwerkt. Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en het bijhouden van bezoekersstatistieken
Legaliteit:   Bij binnenkomst op onze website attenderen we u op het gebruik van cookies en vragen wij om uw toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aannemersbedrijf BAC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aannemersbedrijf BAC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website  van Aannemersbedrijf BAC gebruikt cookies. Een cookie is (deel van) een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken op onze website de volgende cookies: 

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Analytische cookies
Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en het bijhouden van bezoekersstatistieken en het surfgedrag van bezoekers op onze website. Wij krijgen hiermee een beter inzicht in het functioneren van de website.  Aannemersbedrijf BAC maakt hierbij gebruik van de webanalyse-service van Google Inc. genaamd “Google Analytics”. Bij het plaatsen van deze cookies registeren wij het IP adres van uw computer. Aannemersbedrijf BAC kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Cookies weigeren

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Jouw rechten; Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij ons vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Aannemersbedrijf BAC U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit door ons te laten rectificeren.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Aannemersbedrijf BAC opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Aannemersbedrijf BAC al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Aannemersbedrijf BAC vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Aannemersbedrijf BAC uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Aannemersbedrijf BAC niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het gebruik maken van deze rechten kan door een mail te sturen naar info@bacaannemer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aannemersbedrijf BAC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe gebruikt Aannemersbedrijf BAC meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, beveiligde SSL verbinding,  firewalls, wachtwoorden en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bacaannemer.nl.