Bouwbegeleiding

In oorspong is het bedrijf ontstaan vanuit een groeiende vraag naar goede communicatie rond - en betere organisatie van - bouwprojecten. In de grotere projectontwikkeling (grote woningbouwprojecten en gebiedsontwikkeling) is dit al jaren de praktijk, maar voor met name de kleinere en middelgrote projecten was er geen organisatie met een dergelijk doel.

Bouwen is een complex, kostbaar en tijdrovend proces met een eigen cultuur en vakjargon. De ervaring leert dat men als opdrachtgever graag kort op de bal zit, maar dat de expertise daarvoor vaak ontbreekt. Niet zelden resulteert dit in zenuwslopende of arbeidsintensieve trajecten. Gaat er iets mis, dan zit men alsnog met de kater want er had op het juiste moment ingegrepen moeten worden.

Aannemersbedrijf BAC neemt u deze taak uit handen en brengt de juiste kennis en kunde op de been om de belangen van u als opdrachtgever veilig te stellen. De praktijk leert bovendien dat met goede regie tijdens het proces er niet alleen veel tijd maar vooral ook geld te besparen valt. En dan hebben we het nog niet over uw nachtrust gehad.

Heeft u ook bouw- of verbouwplannen?

Vraag om een vrijblijvend gesprek om uw plannen te bespreken.