Ontwerp

Onze dienstverlening op het gebied van ontwerp- en tekenwerk omvat:

  • Ontwerp en planontwikkeling; van idee tot schetsontwerp, uitwerking van ontwerptekeningen, haalbaarheidsstudie en toetsing aan regelgeving.
  • Bouwtechnisch tekenwerk; uw schets uitwerken tot bouwtechnische tekening voor de vergunningsaanvraag en offerte aanvragen. Ook verzorgen we tekenwerk van bestaande bouw t.b.v. bijvoorbeeld verkoop of planontwikkeling.
  • Detaillering; het uitwerken van een globale / reeds bestaande of al gemaakte technische tekening t.b.v. uitvoering van de werkzaamheden. Dit geeft veel duidelijkheid naar de uitvoerende partij.
  • Controle; Uiteraard kunt u een beroep op ons doen als ‘second opinion' voor een ontwerp of bouwplan.

Ervaring leert dat er veel geld te besparen valt bij het vooraf goed bedenken van een ontwerp / bouwplan. Door in een vroeg stadium rekening te houden met de verschillende facetten van het proces. U kunt hierbij denken aan het afstemmen van het plan met de constructeur, het uitwerken op (standaard) maatvoering van bouwmaterialen en het meedenken met de technische installaties e.d.

Onder projecten treft een dwarsdoorsnede aan van ontwerpen en bouwplannen zoals deze zijn ontworpen en uitgewerkt door Aannemersbedrijf BAC in samenspraak met de opdrachtgever.

Heeft u ook bouw- of verbouwplannen?

Vraag om een vrijblijvend gesprek om uw plannen te bespreken.